Velg en side
Alarm

Alarm

Gunstig prisavtale på alarm. Omatt har forhandlet fram en gunstig avtale for alle bransjeforeningens butikker med Sector Alarm. Ta kontakt med din medlemsbedrift som administrerer ordningen for å drøfte en eventuell avtale for butikkene...

Årsmøtet

Årsmøtet  Årsmøtet holdes medio mars hvert år. Alle medlemsbedrifter har møterett. Betalende medlemsbedrifter har også stemmerett. 3 forskjellige medlemsgrupper. Medlemsbedrifter som har over 20 mill kr i resultat året før – kontingent: 10.000 kr, to representanter...
Våre kurshoteller 2020

Våre kurshoteller 2020

Vi har lagt våre fire kurs til hoteller i Thon-kjeden dette året. De møtte våre behov best»! Deler av lunsjen er omtrent slik! Thon Hotel Bergen Airport. Dagskurs 7. oktober 2020 Thon Hotel Kristiansand. Dagskurs 11. november 2020 Thon Hotel Maritim, Stavanmger....
Dagskurs

Dagskurs

Nye dagskurs i 2020.   Her ser vi fornøyde deltakere fra et av kursene vi hadde i 2019. Det er medlemsorganisasjonene som melder på deltakere til disse kursene. I første omgang kan alle medlemsorganisasjonene melde på inntil 8 deltakere hver fra egne butikker eller...
På butikkbesøk

På butikkbesøk

Omatt var på besøk i to interessante butikker knyttet til Omatt i uke 3/19 NMS Gjenbruk Ski Dette er en svært veldrevet butikk, oppstart i 2015, og den som har størst omsetning  av alle butikkene i  NMS-Gjenbruk! Butikken ligger sentralt i Ski, den har en total...