Velg en side

Dagskurs Høsten 2020

Dagskurs i Kristiansand For de som ikke har mulighet til å delta fysisk er det mulig å delta digitalt ved å klikke på lenken nedenfor:...

Vi vil gjøre alt for deres sikkerhet og trygghet!

Sett at det ikke blir strengere restriksjoner fra myndighetene skal vi klare å ta maksimum 50 personer i ett av våre største møtelokaler.   Vi legger opp til minimum 1 meter mellom hver pult i kurslokalene, håndsprit er tilgjengelig utenfor møtelokalet og i alle...

Støtte og kompensasjonsordningar

Omatt har søkt om støtte og fått tildelt tildelt 1,5 mill kr ekstra over revidert statsbudsjett sommaren 2020. Varselet om løyvinga kom i slutten av mai. Styremøtet i Omatt, 8. juni, vedtok forslaget til fordeling til medlemsorganisasjonar i Omatt i samsvar med dei...

Våre føredragshaldarar

Møt våre føredragshaldarar for kursa hausten 2020. Jan Spurkeland (1941) er ein kjend føredragshaldar med ein bakgrunn som  artist, lærar, rektor, skulesjef og personalsjef i Statoil, no Equinor. Kanskje han er best kjend om forfattar, inspirator og føredragshaldar?...
Ulykkesforsikring for frivillige medarbeidere

Ulykkesforsikring for frivillige medarbeidere

Ulykkesforsikring Uten øvre aldersgrense! Alle frivillige medarbeidere, uansett alder, er omfattet av vår ulykkesforsikring! Den gjelder fra den frivillige reiser fra hjemmet til vedkommende er tilbake etter en arbeidsøkt i butikkene. Denne forsikringen inneholder...