Velg en side

Oversikt over kurs i 2022

8. mars

Trondheim

Morten Johansen: Svinnkompetanse, ran mm.

Kjell G. Hammen: Innføring HMS

 Quality Hotel Augustin

5. april

Stavanger

Morten Johansen: Svinnkompetanse, ran mm.

Kjell G. Hammen: Innføring HMS

Clarion Energy Hotel

4. okt.

Molde

Dag Hauketo Stang og Rune Semundseth: Mangfald, kulturar og inkludering

Hotel Scandic Seilet

15. nov

Kristiansand

Dag Hauketo Stang og Rune Semundseth: Mangfald, kulturar og inkludering

Hotel Radisson Blu Caledonien

Kurs 8. mars i Tronheim og 5 april i Stavanger.

Tema: Svinn , tjuveri og ran 1. økt, Innføring i HMS 2.økt.
Forelesere: Morten Johansen og Kjell Hammen
Målgruppe: Lønna medarbeidere i medlemsorganisasjonene, frivillige med en spesielle funksjoner slik som butikkleder, verneombud og HMS-ansvarlige 

——————————————————————————

Kurs 4. oktober i Molde, 15. november i Kristiansand

Tema: «Mangfald, kulturar og inkludering»
Forelesarar: Dag W. Hauketo Stang og Rune Semundseth
Målgruppe: Frivillige medarbeidarar av alle kategoriar

——————————————————————————

  • Varighet: Kursene varer frå kl. 09.30 – 15.00
  • Det serveres lunsj og diverse pausemat.
  • Kursene er gratis for deltakerne!
  • Medlemsbedriftene får reisestøtte etter antall deltakere. Den utbetales i desember 2022