Velg en side

Dagskurs i Kristiansand

For de som ikke har mulighet til å delta fysisk er det mulig å delta digitalt ved å klikke på lenken nedenfor:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFhMmYyMmQtNGIzNy00OWMxLWJkMjctYTlhNzVlNDQyYTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b774cb44-4da7-47d0-9f26-3e9681014d34%22%2c%22Oid%22%3a%220250e0c0-d702-4646-a802-0796f391dba3%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Her er programmet for dagen:

  • 10.00 – 10.20 Åpning av kurset. Kort informasjon fra Omatt.
  • 10.20 – 11.15 Brukthandel. Hvilke lovverk og reguleringer er vi omfattet av. Reparasjoner. Dialogforum med spørsmål og problemstillinger fra salen. Ansvarlig: Advokat Hege Stensland Sveen / Virke
  • 11.15-12.10 Lunsj
  • 12.10-12.55 Utfordringer på en arbeidsplass for frivillige. Arbeidsgiverrolle, HMS og ansvarsforhold. Ansvarlig: Advokat Hege Stensland Sveen / Virke
  • 13.00-15.15 Relasjonsledelse. Om mellommenneskelige relasjoner i et fellesskap av frivillige! Ansvarlig: Relasjonspedagog og gründer, Jan Spurkeland
  • 15.15-15.35 Kaffe og litt attåt
  • 15.35– 16.00 Oppsummering, spørsmål og svar