Velg en side

Sett at det ikke blir strengere restriksjoner fra myndighetene skal vi klare å ta maksimum 50 personer i ett av våre største møtelokaler.  

Vi legger opp til minimum 1 meter mellom hver pult i kurslokalene, håndsprit er tilgjengelig utenfor møtelokalet og i alle fellesarealer. Informasjon fra FHI angående Covid-19 henger i alle fellesarealer. Alle overflater desinfiseres og vaskes hyppig. I henhold til dagens restriksjoner har vi mulighet til å servere buffet både til frokost, pausemat og lunsj – sett at bestikket byttes ut minimum hvert 30 minutt og alle kontaktoverflater desinfiseres og vaskes hyppig. Det viktigste for oss er at våre gjester føler seg godt ivaretatt både før, under og etter arrangement. Frokostsalen er også rigget opp til minimum 1 meter avstand mellom hvert bord, og det samme med lunsjen.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og tilpasser oss raskt eventuelle endringer fra helsemyndighetene.