Velg en side

Vi har lagt våre fire kurs til hoteller i Thon-kjeden dette året. De møtte våre behov best»! Deler av lunsjen er omtrent slik!

Thon Hotel Bergen Airport. Dagskurs 7. oktober 2020

Thon Hotel Kristiansand. Dagskurs 11. november 2020

Thon Hotel Maritim, Stavanmger. Dagskurs 23. september 2020

Thon Hotel Prinsen, Trondheim. 22. oktober 2020.