Velg en side

Styret i Omatt bestemte tidligere i vår at vi skal gjennomføre dagskurs for frivillige i medlemsorganisasjonene våre høsten 2019.

Det er medlemsbedriftene som melder på deltakere til disse kursene. I første omgang kan alle medlemsorganisasjonene melde på inntil 5 deltakere hver fra egne butikker/administrasjon til hvert av kursene. Vi tar sikte på 50 deltakere på hvert kurs!

Når vi har fått påmeldinger innen fristen, vil ledige plasser bli lagt ut og da vil vi fylle opp etter prinsippet om «førstemann til mølla», til det er fullt! Påmeldingsavgiften er kr 200,-. Medlemsbedriftene mottar kr 400 i reisestøtte for hver påmeldt. Vi har sikret oss dyktige forelesere. Vi håper at medlemsorganisasjonene benytter seg av dette tilbudet og at de vil overholde fristene for påmelding! Styret for Omatt vil være representert på begge krusene!

Kurset 5. september arrangeres på Scandic Havna Tjøme.
Påmeldingsfrist for kurset på Tjøme, 5. september: 10. august 2019

Kurset 25. september arrangeres på Scandic Seilet Molde.
Påmeldingsfrist for kurset i Molde, 25. september: 30. august 2019