Velg en side

Omatt var på Stortinget 08.januar og takka Tore Storehaug for innsatsen! Løyvinga vi fekk over Statsbudsjettet 2019 tener han til stor ære! Vi fekk også informert Steinar Reiten, Næringskomiteen, om arbeidet vårt. Det fatta han stor interesse for og sa at det var høgst relevant også i hans samanheng! 

Omatt hadde også et møte med Frivillighet Norge ved Generalsekretæren, Stian Slotterøy Johnsen, på deres hovedkontor i Oslo. Møtet ble svært vellykket og et sammendrag vil bli lagt fram for Omatts styret ved første anledning!