Velg en side

Styreleder Lillian Dombestein overrekker blomster til daglig leder, Magne Rydland, i glede over tildelinga til Omatt på Statsbudsjettet 2019

Ideelle gjenbruksaktører bidrar betydelig til samfunnet. De driver et svært omfattende miljøarbeid i videste forstand. Samtidig drives det et bredt frivillig arbeid i tilknytning til de lokale butikkene som blant annet omfatter inkludering og arbeidstrening. Denne samfunnsnytten kan økes ytterligere, og for å få til dette har mange av de ideelle gjenbruksaktørene samlet seg i OMATT – bransjeforeningen for ideelle gjenbruksaktører.

OMATT ble etablert tidligere i år, og er allerede tilgodesett med 1 million kroner i statsbudsjettet for 2019. «Vi ser på dette som en annerkjennelse av og et uttrykk for viktigheten av det arbeidet våre medlemsbedrifter gjør!» sier daglig leder i OMATT. «Det første målet vårt er å sikre kostnadsfri levering av ikke salgbare varer til alle offentlige gjenbruksstasjoner over hele landet.»

Styret vil drøfte disponeringen av disse midlene på sitt styremøte slutten av november. Omatt består av NMS Gjenbruk, Galleri Normisjon, Stiftelsen Reto for håp, Maritastiftelsen, Indremisjonsforbundet, Ny start i Øst, NLM Gjenbruk og Plant et tre.

Organisasjonen ønsker å nå ut til flere ideelle gjenbruksaktører og inviterer dem gjerne med på laget.