Omatt har som formål å være en nasjonal interesseforening som skal fremme ideelle gjenbruksaktørers interesser i forhold til myndigheter og statlige etater og inngå samarbeidsavtaler med disse til beste for medlemmene.

Nyheter:

På butikkbesøk

Omatt var på besøk i to interessante butikker knyttet til Omatt i uke 3/19
NMS Gjenbruk Ski.

les mer

Takk!

Omatt var på Stortinget 08.januar og takka Tore Storehaug for innsatsen!

les mer

Fra venstre:
Lillian Dombestein, styreleder, Normisjon, 
Nils Rune Kinn, Maritastiftelsen,
Turid Øyre Øygard,  NMS Gjenbruk,
Magne Rydland, Daglig leder OMATT,
Tommy Eriksen, nestleder, NLM GJenbruk,
Helge Valrygg,  Stiftelsen Reto

Ta kontakt med oss!

14 + 15 =

Omatt – Bransjeforeningen for idéelle Gjenbruksaktører

Adr: Brukshuset, Stormyrvegen 11, 2315 Hamar. Tlf: 90 60 60 27. E-post: post@omatt.orgOrg.nr: 921102224