Omatt har som formål å være en nasjonal interesseforening som skal fremme ideelle gjenbruksaktørers interesser i forhold til myndigheter og statlige etater og inngå samarbeidsavtaler med disse til beste for medlemmene.

Nyheter:

Kurs 2020

Omatt arrangerer kurs for frivillige medarbeidere disse stedene i 2020: Bergen 25. mars Kristiansand 22. april Stavenger 23. september Trondheim 21. oktober Det kommer mer informasjon når kurshotellene er valgt!

les mer

Styret i Omatt – fra høgre:
Lillian Dombestein, Helge Valrygg, Arne Sæteren,Ina Kjøstvedt, nestleder i styret, Turid Øyre Øygard (vara), Nils Rune Kind, Tommy Eriksen, styreleder og  Magne Rydland, daglig leder.

Ta kontakt med oss!

14 + 9 =

Omatt – Bransjeforeningen for idéelle Gjenbruksaktører

Adr: Brukshuset, Stormyrvegen 11, 2315 Hamar. Tlf: 90 60 60 27. E-post: post@omatt.orgOrg.nr: 921102224